Nasze koleżanki członkinie ZZ”KADRA” serdecznie zapraszamy po odbiór upominków do biura związku w poniedziałek 8 marca 2021 roku