W dniu 8 maja 2024 roku odbędą się wybory członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. wybieranych przez pracowników Spółki. Wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza, która składa się z 8 przedstawicieli Związków Zawodowych oraz 4 przedstawicieli Pracodawcy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. wybieranych przez pracowników. Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą LW Bogdanka S.A. Wg jego zapisów dokonamy wyboru naszych przedstawicieli w RN LW Bogdanka S.A.