Z żalem powiadamiamy o śmierci naszego kolegi Andrzeja Pomarańskiego wieloletniego pracownika
LW Bogdanka S.A.
Andrzej pełnił funkcję osoby dozoru, w tym sztygara oddziałowego w Oddziale Automatyki i Łączności.
Składamy wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie.