W dniu 25 listopada odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane przez Zarząd Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. Zdzisława Goli przy LW Bogdanka. W obecności przedstawicieli urzędów, instytucji, zakładów pracy, organizacji związkowych oraz przybyłych gości świętowano Jubileusz 40 lecia Klubu połączony z Dniami Krwiodawstwa. Nie zabrakło wzajemnych podziękowań za współpracę i wszelkie wsparcie. Ale największe podziękowania należą się Tym osobom, co niosą dar życia oddając krew : Honorowym Dawcom Krwi.