W dniu 05 kwietnia o 12.00 odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych naszego zakładu z zarządem LW w pełnym składzie. Interesowały nas następujące sprawy: 1.Plany i możliwości produkcyjne na 2016 r. w aspekcie restrukturyzacji KW i KHW: -według prezesa Szlagi utrzymanie poziomu wydobycia powyżej 9 mln ton jest nierealne, natomiast poziom 8,5 mln ton wydaje się wysoce prawdopony 2. Doniesienia o wyprowadzeniu komórek organizacyjnych Bogdanki (administracja, księgowość, handel) do wspólnej sieci zarządzania Enea (Enea Centrum, Enea Trading) są nieuzasadnione ekonomicznie, a zatem na dzień dzisiejszy nikt nie rozważa realizacji takich planów. 3. Outsourcing – gdyby wystąpiło nieoczekiwane, dalsze załamanie rynku węglowego, ograniczenie możliwości sprzedaży, a tym samym naszej produkcji i związana z tym konieczność redukcji zatrudnienia, działania Zarządu będą nakierowane w pierwszej kolejności na utrzymanie zatrudnienia „własnej” załogi i przejmowanie przez oddziały kopalni robót wcześniej wydzielonych do podmiotów zewnętrznych. Inną sprawą są koszty takiego rozwiązywania problemów, którymi zdaniem prezesa Szlagi, „w jakiś sposób trzeba się będzie podzielić”. Moim zdaniem jednak, na dzisiaj jednak nic nie wskazuje na konieczność podejmowania tak drastycznych kroków, a poziom sprzedaży 8,5 mln ton jest zbliżony do ubiegłorocznego. Przy tym poziomie sprzedaży, podobnie jak w roku ubiegłym, w okresie letnim kopalnia nie będzie prowadziła wydobycia w soboty. 4. Plany udziału LW „Bogdanka” w restrukturyzacji KHW – LW „Bogdanka” S.A. w żaden sposób nie uczestniczy w tym przedsięwzięciu, inną sprawą jest uczestnictwo większościowego udziałowca, o tym jednak decyduje Zarząd Enea S.A. i LW jako spółka, nie ma na to żadnego wpływu. Tyle w sprawach najważniejszych, w dyskusji poruszaliśmy również sprawę realizacji bonów na posiłki regeneracyjne tzn. gdzie i w jakiej formie – Zarząd nie podjął dotychczas decyzji w tej sprawie uzależniając ją od wglądu w sposób wydatkowania środków wygenerowanych na realizacji „flapsów” przez PHU Górnik. Ostatnią sprawą było zapytanie o dofinansowanie – sponsoring GKS Górnik – w tej sprawie Zarząd nie podjął jeszcze żadnych decyzji uzależniając ją od sytuacji finansowej spółki, która na dzisiaj nie jest jeszcze szczegółowo rozpoznana (po zmianie Zarządu spółki w dniu 1.04 trwają nadal analizy). W dniu kolejnym, tzn. 06 kwietnia spotkaliśmy się z zarządem spółki Enea Trading. Po wzajemnym przedstawieniu stron zostaliśmy zapoznani z zadaniami i sposobami działania spółki, która występuje jako spółka z o.o. w ramach grupy kapitałowej Enea. Prezes Dawid Klimczak potwierdził, że spółka Enea Trading nie ma w planach przejęcia handlu węglem z Bogdanki. Planowane na 11.04 spotkanie z parlamentarzystami regionu lubelskiego z powodu pogrzebu pano premier Zyty Gilowskiej zostało przeniesione na  inny termin pozdrawiam – Stanisław Ćwirko