Informacja do załogi LW BogdankaOdbyły się cztery spotkania Związków zawodowych z Zarządem Spółki w sprawie polityki wynagrodzeń na 2018 rok. Propozycje Zarządu zaprezentowane przez prezesa Szlagę Krzysztofa są, delikatnie mówiąc, nieakceptowalne. Załączam treść opublikowanej w gablotach informacji. Wystąpiliśmy w Waszym imieniu z żądaniami w trybie sporu zbiorowego, jeśli strona Zarządu nie postąpi w sposób właściwy, będziemy prosić Was o wsparcie naszych działań środkami bardziej drastycznymi, ale przewidzianymi prawem. Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko