PIPWitajcie, załączam treść odpowiedzi Starszego Inspektora Pracy Pana Konrada Sekreckiego na wystąpienie Zarządu ZZ Kadra z dnia 14.08.2018 r. Oczekujemy na wnioski pokontrolne, jednocześnie oczekujemy (na razie cierpliwie) na reakcję Zarządu Spółki. Problem własciwych relacji wynagrodzeń w układzie przełożony-podwładny NA RAZIE jest przez pracodawcę przemilczany pomimo kilkakrotnych naszych wystąpień (popartych Waszym wsparciem na listach). Prace powołanego zespołu do spraw ZUZP nie postępują. Jeśli sytuacja będzie się przedłużać podejmiemy kolejne kroki do których uprawniają nas regulacje prawne. Pozdrawiam, Szczęść Boże, Stanisław Ćwirko