Nawiązując do Informacji dla załogi z dnia 19.10.2021 roku przedstawiamy odpowiedzi z Kancelarii Adwokackich odnośnie punktu nr 4.