W dniu 17.10.2017 r. Związki Zawodowe działąjące w naszej Spółce zdecydowały się, na wniosek Zarządu Spółki podpisać porozumienie o zmianie treści załącznika nr 11 do ZUZP. Według przyjętych ustaleń obecni i przyszli emeryci (renciści i poberajacy rentę po zmarłym), tracą prawo do deputatu węglowego, ale otrzymają z tytułu utraty świadczenia rekompensatę: emeryci – 10 000 zł netto plus 1500 zł netto z ZFŚS dla aktualnie przebywających na emeryturze lub rencie nie dłużej niż 6 lat, oraz wieku nieprzekraczającym 61 lat, obecnie zatrudnieni – dodatek do odprawy emerytalnej w wysokości 22,5xcena węgla w klasie „orzech” (netto) w/g ceny obowiązującej w roku odejścia na emeryturę lub rentę, lub wykup świadczenia już teraz w/g publikowanej w ulotkach i na tablicach ogłoszeń tabeli. Wybór rozwiązania jest sprawą indywidualnego wyboru pracownika, wszystkie podane kwoty są kwotami netto. Powstaje pytanie: czy uzgodnione rozwiązania są korzystne, czy nie dla pracowników i emerytów – zdania jak zwykle są podzielone, a dokładniej – ilu pytanych, tyle wątpliwości. W trakcie negocjacji i po podpisaniu porozumienia my również wątpliwości mamy. Wydaje się nieuniknionym, że prędzej czy później świadczenie w postaci deputatu węglowego dla emerytów i rencistów zostanie wypowiedziane, a wtedy nie będzie już możliwości refundacji rekompensat z budżetu państwa, a co za tym idzie dużo gorsza pozycja strony społecznej w negocjacjach. Minister Tobiszowski w wywiadzie publikowanym na WNP zaznaczył, że rozwiązania wynikające z projektu „ustawy” nie są „przymusowe” – można z rekompensaty nie skorzystać i dochodzić swoich praw w drodze postępowania sądowego. Na koniec wywodu należy podkreślić, że porozumienie podpisaliśmy bardzo niechętnie, ale w myśl ludowego przysłowia: „lepszy w garści wróbel niż sto gołąbków na dachu” uznaliśmy, że należy przyjąć wynegocjowane warunki, bo za jakis czas możemy zostać z niczym. Jeszcze jedno: prawo do deputatu „pracowniczego” wypłacanego pracownikom co miesiąc „na pasku” utrzymaliśmy – żadnych zmian w tym zakresie nie będzie – Szczęść Boże – Stanisław Ćwirko p.s. w razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień proszę dzwonić – 5588